Loppa åpner for bruk av offentlig transport inn og ut av kommunen

Kommunestyret i Loppa har opphevet tansportrestriksjonen for inn- og utreise til og fra Loppa kommune med offentlig transport.

Nå er det igjen mulig å reise til Loppa med offentlig transport.  Foto: Therese Stabrun

nyheter

Med utgangspunkt i kommuneoverlege Olav Gunnar Ballos anbefaling, har kommunestyret i Loppa vedtatt å åpne for bruk av offentlig persontransport inn og ut av Loppa kommune.

Smitteverntiltak

Med hjemmel i smittevernloven, § 4.1 c ble det bestemt at all offentlig transport av passasjerer mellom Loppa kommune og tilgrensende kommuner skulle opphøre, som et tiltak i å begrense smittespredning i kommunen.

Hastevedtaket gjort av Loppa kommunes beredskapsgruppe var oppe til ny vurdering i kommunestyret 2. april, og her ble det vedtatt å åpne for slik transport igjen. Ordfører Stein Thomassen opplyste i møtet at Loppa kommune ikke har noen innbyggere med påvist covid-19-smitte.