Frikjent for erstatning på fem millioner i Skajaluft-saken – saken ankes

Mannen ble 100 prosent ufør med alvorlig hjerneskade. Nå har Alta tingrett frikjent voldsmannen for erstatning for fremtidig inntekt.

Alta tingrett mener det ikke er sannsynlig at den uføre har fremtidig inntektstap som følge av volden i Skansen-bygget i juni 2016   Foto: Arkivfoto: Tom Skoglund

nyheter

Alta tingrett har frikjent voldsmannen etter Skajaluft-saken i juni 2016 for erstatningskravet om fremtidig inntektstap. Mannen er fra før dømt til fire års fengsel for volden, og til å betale 1,5 millioner i menerstatning og oppreisning. Nå var han saksøkt for en erstatning på 5.041.069 kroner for tap av fremtidig inntektserverv.