120 familier tok kontakt med familievernkontorene i Nord-Norge på èn dag

Storm av henvendelser etter gjenåpning

Mange familier tok kontakt med familievernkontorene i Nord-Norge etter at de hadde hatt stengt en uke.   Foto: Hanne Larsen

nyheter

For en drøy uke siden bestemte Bufdir at alle landets familievernkontor skulle stenges for tilstedeværende tjenester. Da familievernkontorene åpnet dørene torsdag sist uke, fikk de 120 henvendelser fra familier som ønsket råd og veiledning.

– Jeg er glad for at vi igjen kan tilby hjelp og bistand til familier, sier avdelingsdirektør Nina Kleemann Johansen i Bufetat, region nord, i en pressemelding.


– At mekling utgår kan være uheldig for barna

Nå kan mange barn få det enda vanskeligere ved en skilsmisse.– Alle kan kontakte oss. Vi har taushetsplikt og du kan være anonym

Siss Mari Solli chatter med barn og unge fra morgen til kveld.


Holdt stengt

Familievernkontorene har holdt stengt som følge av anbefalinger om smittereduserende tiltak og at de ikke er definert som å ha en samfunnskritisk funksjon, men nå er alle de 10 kontorene i Nord-Norge igjen åpen og gir tilbud om råd og veiledning.

Helt konkret betyr det at alle sentralbord er åpne og at det vil være ulike lokale løsninger på hvor mange som eventuelt er til stede på jobb, og hvor mange som bistår på telefon. Det er viktig å følge smittevernrådene fra helsemyndighetene.


Mange voldsutsatte barn i Nord-Norge må nå vente på å bli avhørt

– Jeg vil anslå at omlag halvparten av avhørene må utsettes, sier leder av Statens barnehus i Tromsø Are Evang.


Ikke tvungen mekling

På åpningsdagen i går opplevde altså familievernkontorene i Nordland, Troms og Finnmark en strøm av henvendelser fra familier som behøvde hjelp og veiledning.

– Det har variert litt mellom de ulike kontorene, noen har hatt stor pågang, andre mindre. Men dette kan også henge sammen med hvor godt befolkningen er kjent med at vi nå er åpne igjen, sier Johansen.

– Vi ønsker også å orientere om at det nå gis fritak fra plikten til å møte i mekling. Det sikrer at de som trenger det får meklingsattest, slik at ikke søknader til fylkesmannen og NAV stoppes. Foreldre kan ringe på telefon for å få råd og veiledning, sier hun.

Bufetat følger rådene fra helsemyndighetene og Bufdir slik at tilgjengeligheten til familievernkontorene vil kunne forandre seg dersom helserådene endres, eller andre forhold gjør det nødvendig.