– At mekling utgår kan være uheldig for barna

Nå kan mange barn få det enda vanskeligere ved en skilsmisse.

Leder ved familievernkontoret i Alta, Tina Lisø, beklager at par ikke får komme til mekling. Ikke minst på grunn av barna.   Foto: Bjørn Martin Lyng

nyheter

På grunn av faren for koronasmitte har Bufdir gitt fritak fra plikten til å møte i mekling. Dette for å sikre at de som trenger det får meklingsattest, slik at ikke søknader til fylkesmannen og NAV stoppes.