Mener ny-sykehuset vil være godt rustet til å takle pandemier

Nye Hammerfest Sykehus utstyres ikke med plass til korridorpasienter, men fleksible løsninger sikrer likevel god ekstrakapasitet, ifølge prosjektleder.

Nye Hammerfest sykehus. 

nyheter

Altaposten har tidligere omtalt at Nye Hammerfest Sykehus (NHS) ikke vil bygges med mulighet for å ta i bruk korridorene som midlertidige pasientrom, i tilfelle pandemier eller andre katastrofer som fordrer en rask oppskalering av antall sengeplasser. NHS utstyres i utgangspunktet med 89 senger, marginalt færre enn på gammelsykehuset.

I en mail til Altaposten opplyser kommunikasjonssjef Eirik Palm at ekstrakapasiteten består i følgende: «Det er i prosjektet innlagt 8 sengerom som er dimensjonert som to-sengsrom. I tillegg er treningsrommet dimensjonert som krisemottak med de nødvendige tilpasninger med blant annet gassuttak».

Dette bekrefter prosjektleder Christian Brødreskift i Sykehusbygg. Men ifølge han inneholder sykehuset flere muligheter enn som så.

– Sykehusfunksjonene til Finnmarkssykehuset er integrert med UiT og Hammerfest kommunes korttidsplasser (legevakt/legesenter), samt produksjonsapotek for tilvirkning av cytostatika (kjemoterapi/cellegift, red. anm) og infusjoner. Dette gir store muligheter til sambruk ved epidemier / pandemier. NHS er rustet for å kunne ta imot en stor uforutsett pasientstrøm, skriver Brødreskift til Altaposten.

Ekstrasenger

For å sikre flere sengeplasser (vanlige, ikke intensiv, red. anm) kan pasienter på kommunale senger flyttes vekk.

– Hammerfest kommune har i prosjektet 32 senger, 12 av disse plassert vegg i vegg med akuttmottak og legevakt i 1. etasje. Området kan lukkes og klare å opprettholde en funksjon i området ved en epidemi, skriver Brødreskift.

De resterende 20 sengene til kommunen er i 3. etasje, hvor også sengerom for Finnmarkssykehuset samt pasienthotellet skal være.

Også UiT sine arealer i 1. etasje kan tas i bruk, som inneholder møterom, seminarrom og undervisningsrom på totalt cirka 2.200 kvadratmeter.

Nekter for påstand fra styremedlem

Brødreskift påpeker at korridorpasienter ikke er ønskelig, og understreker at Nye Hammerfest sykehus ikke vil ha plass til pasienter i korridorene.

– Korridorbreddene i prosjektet er tilpasset de ulike funksjonsområdene med ulik bredde. Korridorpasienter er ikke gunstig hverken for smittevern, pasientsikkerhet, tilrettelegging av utstyr samt den ansattes hverdag. Bredden er større enn dagens løsning, og i henhold til veiledende normer.

Dette står i kontrast til hva styremedlem i Finnmarkssykehuset Ole Ingvald Hansen har presentert på sosiale medier i etterkant av styremøtet denne uka. Ifølge Hansen opplyste Brødreskift i styremøtet at det vil være mulig med korridorpasienter, men at man forsøker å unngå det.

– Prosjektet og Sykehusbygg har ikke planlagt for korridorpasienter, skriver Brødreskift til Altaposten som svar på denne påstanden.

– Det er ulike korridorbredder avhengig av funksjonsområder. De bredeste ligger i akuttområdet, operasjons- og intensivområdene, dette for å kunne betjene senger selv med møtende seng. Sengeområdene har bredde for å kunne passere med møtende senger. Kontor og merkantile områder har smalest korridorbredde.

– Hva har du fortalt Finnmarkssykehusets styre, knyttet til om det blir plass til korridorpasienter ved NHS?

– Det ble ikke gitt nye opplysninger til Finnmarkssykehuset HF sitt styre hva angår korridorpasienter, skriver Brødreskift.

Bedre håndtering

I tillegg til å kunne ta i bruk ekstra senger tilhørende kommunen og UiT er det lagt inn flere funksjoner som ifølge Sykehusbygg vil bidra til å forbedre håndteringen av pasienter i kriser eller katastrofer.

  • Et innebygd, klimatisert ambulansemottak gjør det mulig å triagere (sortere/prioritere, red. anm) pasienter før de kommer inn på sykehuset.
  • Her er det og mulig å etablere varmetelt med mulighet for dusj
  • Et område innenfor hovedinngangen er også planlagt for triagering. Området har nærhet til operasjonssaler, intensiv og sengeområde, og har observasjonsplasser i akuttmottak i umiddelbar nærhet.
  • Akuttmottaket er planlagt med fire observasjonssenger, som hindrer unødige transporter innad i sykehuset.
  • Det er planlagt observasjonsplasser i treningssal ved behov

– Med bakgrunn i ovennevnte mener vi at prosjektet er robust og godt rustet i tilfelle pandemi eller katastrofale hendelser, skriver prosjektlederen.

  • Altaposten har forsøkt å finne ut hvordan kapasiteten er ved Gamle Hammerfest sykehus, og hvordan den kan skaleres opp i en krisesituasjon – foreløpig uten å få svar på spørsmålet.