Milliontap for fjellstua

Per Edvart Johnsen, Molleš Piera, på fjellstua i Nedre Mollisjok, har ikke hatt gjester de siste to ukene.

TAKKNEMLIG: Per Edvard Johnsen ved Nedre Mollisjok fjellstue.  

nyheter

Under normale omstendigheter ville Johnsen vært travelt opptatt med å ta seg av gjester, men på fjellstua like sør for Iešjávri er det helt stille.