– Dette er personell som ikke kan erstattes på kort varsel

Luftambulansetjenesten stålsetter seg for at koronaviruset kan sette deler av tjenesten ut av spill.

Luftambulansetjenesten forbereder seg på at Korona-smitte kan sette deler av tjenesten ute av spill. Hittil har tjenesten kun vært hemmet av karantene.  Foto: BSAA / NTB scanpix

nyheter

Luftambulansetjenesten HF opplyser i en pressemeldingen at beredskapen har vært tilnærmet normal, men at dette vil endre seg hvis for mange leger, sykepleiere, redningsmenn, piloter eller teknikere blir smittet. Dette er nøkkelpersoner for driften, samt de som koordinerer tjenestens fly.

Spesialiserte

– De som jobber i luftambulansetjenesten er svært spesialiserte. Dette er personell som ikke kan erstattes på kort varsel. Det gjør tjenesten ekstra sårbar for et så smittsomt virus som Covid-19. De siste ukene har derfor alle ledd i tjenesten jobbet målrettet med en lang rekke tiltak for å sikre en best mulig beredskap under pandemien, heter det i meldingen fra helseforetaket som har ansvaret for luftambulanse,

Lavere aktivitet

Lavere aktivitet i samfunnet generelt gjør at det er nedgang i antall oppdrag med ambulansehelikopter.

– Det forventes også at antallet flyoppdrag vil gå ned i takt med at landets sykehus utsetter mye planlagt utredning og behandling. Men nedgang i antall oppdrag kan bare i noen grad oppveie bortfall av baser på beredskap, heter det.

Imponert av innsatsen

De ansatte får skryt fra ledelsen.

– Folk i og rundt tjenesten viser en imponerende innsats. Det er stor vilje, oppfinnsomhet og smidighet i alle ledd, sier administrerende direktør Øyvind, Juell i Luftambulansetjenesten HF.

Her er oversikten over hva som er iverksatt av tiltak:

– Norsk Luftambulanse AS og Babcock har innført omfattende tiltak for å redusere risiko for smitte og beredskapsavbrudd.

– De som jobber i tjenesten blir isolert fra andre besetningsmedlemmer ved mistanke om smitte.

– Babcock skjermer et ekstra ambulansefly i Sverige som kan settes inn både i Norge og Sverige.

– Det er kjøpt inn enmannsisolat (smittevernkuvøse) for transport av pasienter med koronasmitte i alle deler av landet. Utstyret er nå godkjent for bruk i SeaKing redningshelikopter, Luftforsvarets Bell helikopter og luftambulansetjenestens mellomstore helikoptre (H145). 

– UNN har etablert eget smitteteam som kan rykke ut til koronasyke pasienter med transportkuvøse i bil, båt og helikopter.

Tiltak det jobbes med:

– Luftambulansetjenesten HF har dialog med flere sivile flyselskap med mål om å hente inn ekstra fly- og helikopterressurser.

– Foretaket jobber med å få på plass sivile fly som kan frakte mannskap til og fra basene fordi det stadig går færre rutefly.

– Foretaket klargjør respiratorer som tidligere har vært i bruk i tjenesten.

Slik blir prioriteringer gjort i samråd med regionale helseforetak, sykehus og operatører:

– Fly og helikopterressurser vil bli prioritert til de stedene hvor kapasiteten er mest kritisk, basert på medisinsk behov og mangel på andre alternative transportmuligheter.

– Det vil bli strengere prioritering av hvilke oppdrag som skal flys.

– Tiltak i luftambulansetjenesten må tilpasses de endringene som kommer, og vurderes ut fra hva som er mulig å få til.