Etablerer isolat i Loppa

Loppa kommune jobber hardt for å holde koronasmitten unna dørstokken. Likevel vil de være forberedt og etablerer isolat på Samfunnshuset i Øksfjord.

Ordfører Stein Thomassen frykter at en ny løsning vil ramme næringslivet hardt.  Foto: Foto: Anne Mari Aalberg

nyheter

Så langt har Loppa kommune vært forskånet for koronasmitte, men kommuneledelsen forbereder seg likevel på at smitten også kan komme til kommunen.

Nå etablere kommunen isolat for eventuelle koronasmittede på Samfunnshuset i Øksfjord.

– Vi har ingen indikasjoner på at noen i Loppa er i faresonen og vi jobber så langt det lar seg gjøre, for at smitten ikke skal komme til Loppa, sier ordfører Stein Thomassen i Loppa kommune.

Det nye isolatet skal være operativ fredag ettermiddag og ha kapasitet til å behandle seks pasienter.

– Det er slik at vi ikke skal få smitte inn på alders- og sykehjemmet, sier Thomassen.

Det etableres isolat på Samfunnshuset i Øksfjord.   Foto: Arkiv/Odd Magne Haugen

41 i karantene

Loppa har hatt 41 personer i karantene, hovedsakelig på grunn av reiser i utlandet. Loppaordføreren oppfordrer kommunens innbyggerne å unngå risikoatferd som belaster helsevesenet unødig, minimalt med reisevirksomhet og følge folkehelseinstituttets retningslinjer så lenge situasjonen er slik den er.

– Vi vurderer hele tiden situasjonen og om vi må iverksette flere tiltak. Vi har møter hver dag for å sikre oss på best mulig måte, sier Thomassen.

Stå på vilje

Han berømmer alle de kommunalt ansatte og innbyggere som har bistått i denne vanskelige tiden.

– De har vist en enorm velvillighet og stått på for å gjennomføre de tiltakene vi har iverksatt på en fantastisk måte, sier Thomassen.

Et tiltak, som er iverksatt, er begrensninger i personbefordringen. Det gis bare dispensasjon til samfunnskritiske funksjoner i tråd med Folkehelseinstituttets retningslinjer.

Thomassen ber også folk å ferdes fornuftig på riksvei 882. Det er ifølge ordføreren begrenset med brøyting på nattestid.

Tiltak for næringslivet

I formannskapsmøte torsdag ettermiddag ble det vedtatt å iverksette tiltak for det lokale næringslivet. Nærbutikkene i Bergsfjord, Nufsvåg og i Sør-Tverrfjord fikk innvilget 50.000 kroner i tilskudd. Det ble også gjort vedtak om å utsette betaling av kommunale avgifter og eiendomsskatt til alle turistfiskebedriftene i kommunen, samt de nevnte butikkene.

– Utsettelsen gjelder inntil videre. Vi vet ikke hvor lenge denne situasjonen varer, sier Thomassen.

Han ønsker å ha et oppegående næringsliv når koronakrisen en gang er over.

Formannskapet bestemte også at alle kommunale møter skal gjennomføres som fjernmøter. Kommunestyremøte førstkommende tirsdag vil ha korona-situasjonen som hovedtema.

Samfunnsberedskap

Ingen av oss har opplevd en slik situasjon tidligere og Thomassen mener det vil være nødvendig med en gjennomgang av den nasjonale beredskapssituasjonen når dette er over.

– Vi har stilt oss slik i Norge at vi er avhengig av import, for eksempel av livsviktige medisiner og medisinsk utstyr. I en slik situasjon ser at hver nasjon prøver å beskytte seg selv. I tillegg er Norge et langstrakt og svært værutsatt land. Dette kan få uante konsekvenser, sier han.

– Vi må ha en nasjonal sikkerhetsgaranti på medisinsk utstyr.

Vis omsorg

Pandemien påvirker hverdagen og kommuneledelsen i Loppa prøver etter beste evne å ta vare på hver enkelt i kommunen.

– Vi skjønner at folk kan bli redde, og forsøker å skape trygghet i samfunnet, sier Thomassen.

– I Loppa er vi vante med store avstander og at vi er langt fra sykehus. Vi rigger oss slik at vi kan klare oss selv lokalt, blant annet for å spare på sykehusene slik at de kan ta vare på de som er mest syke, sier han.

– Det er viktig å bry seg og vise omsorg. Og det er viktig å følge smittevernrådene som er gitt, sier Thomassen.