– Man trenger ikke være macho for å være politimann eller politikvinne. Man bør heller være et medmenneske

Ofte møter de personer i sjokk og sorg, som første til åstedet eller som overbringere av dødsbudskap. Den «usynlige» jobben som krisehjelpere får stadig mer oppmerksomhet hos politiet selv.

Ikke så rent sjeldent må politiet legge politijobben til side for å ta vare på folk som er i sjokk og sorg. Lensmann Øyvind Lorentzen mener politiet selv er bevisst på jobben, men tror mange ikke kjenner til denne delen av arbeidet deres.   Foto: Tom Skoglund

nyheter

«Alle» kjenner til og de fleste har meninger om politiets jobb som lovens håndhevere, med makt og myndighet til å se til at folk holder seg innenfor lovverket. Men ikke så rent sjeldent må politiet sette den tradisjonelle politijobben på vent for å ta på seg en rolle som minner mer om helsevesenets.