– En dugnad vi alle må ta del i

Kommuneledelsen er sterkt preget av alvoret når nå store deler av samfunnet er stengt på grunn av korona-viruset.

Kommuneledelsen har satt kriseberedskap og har all fokus på å sette inn tiltak og begrense korona-smitten. Her fra pressekonferanse med Rikke Raknes, Bjørn-Atle Hansen, John Helland og Frode Øvrejord.   Foto: Kita Eilertsen

nyheter

– Det er fortsatt null registrerte smittede i Alta og null i Finnmark, oppsummerte kommuneoverlege Frode Øvrejord i formiddag.

Det meste i Alta er nå stengt

Rådhuset er stengt for publikum, i likhet med helsesenteret, Altagårdshagen og NAV Alta. Alle helseinstitusjoner og skoler er stengt, og barnehager er stengt for alle som ikke er i kritiske yrker. Alle politiske møter er avlyst. Det er opprettet kriseledelse. Rådmannen, kommuneoverlegen og kommunalleder for oppvekst og helse hevder ettertrykkelig og unisont:

– Vi er i en kjempealvorlig situasjon, både i Alta og nasjonalt. Vi tar på ingen måte lett på dette. Nå er det viktig at alle bidrar i denne dugnaden, sier rådmann Bjørn-Atle Hansen.

– Vi har aldri før opplevd en så stor inngripen i befolkningen. Dette er en dugnad! Alle familier i Alta må organisere sine liv etter dette. Jo flinkere vi er, dess raskere kan vi komme gjennom denne perioden, sier Hansen.

All informasjon og kontakt må skje digitalt, og heller ikke bryllup og begravelser vil bli gjennomført som normalt.

– Vi kan ganske enkelt ikke fylle kirka til begravelser, sier rådmannen.

– Bare ved alvorlig sykdom

De forteller om stor pågang på legevakt og til fastlegene. Kommuneoverlegen ber folk om å bare ta kontakt dersom det er alvorlig sykdom, og man har sterk grunn til å mistenke smitte. Helse har laget en oversikt over helsepersonell som kan bistå dersom det blir mangel.

Kontakttelefoner:

  • Kun ved alvorlig sykdom: Ring legevakta på 116117
  • Ved akutt eller livstruende sykdom: Ring 113
  • Ved spørsmål om korona-virus: Ring 913 90 344

– Vi har både studenter og pensjonister som kan hjelpe oss. Så har vi tre ferdige leger og fem turnuskandidater, som kan bistå oss. Det vil mest sannsynlig bli beordringer og endring av turnuser. Mange har også meldt seg frivillige, forteller Øvrejord.

– Vi har stor pågang til fastleger om sykmeldingsproblematikk. Men akkurat nå oppfordrer vi arbeidsgivere til å være forståelsesfulle. Om barnehagen er stengt, er det ikke nødvendig å få sykmelding. Det belaster fastlegene unødig, sier han.

Også fra entreprenørbransjen har pågangen om sykmeldinger vært stor. Utenlandske arbeidstakere som må i karantene, ønsker å reise hjem.

– Alle har egenmeldingsdager, og kan bruke disse. Vi må bare henstille til entreprenører og underentreprenører om å få dette til, og private arbeidsgivere til å være fleksible, sier han.

– Men vi har selvfølgelig stor forståelse for at en del mindre bedrifter ikke har kapasitet til dette, det er mange som sliter veldig nå, repliserer rådmannen.

Når det gjelder alle andre arbeidstakere, så skal de gå på jobb som vanlig. Folk som jobber i helsevesenet skal ikke dra på besøk til noen som er i karantene. Og så er det ikke slik at alle folk i karantene skal kontakte legen dersom de blir lettere syk. Man har ikke lenger kapasitet til å teste alle.

– Men er du alvorlig syk, skal du selvfølgelig kontakte legevakta på 116117, eller 113 om det er akutt og livstruende. Og så har vi ellers en koronatelefon, ved spørsmål om koronaviruset, forteller rådmannen.

Også alle helseinstitusjoner er stengt. Pårørende kan besøke sine foreldre og syke, men det må avtales.

– Har man symptomer på sykdom, feber eller forkjølelse, da er det mest idiotiske man kan gjøre å oppsøke et sykehjem, sier rådmannen tydelig.

Frode Øvrejord demonstrerer hvor nøye man skal gni hendene inn med antibac. – Vaske hender, vaske hender, vaske hender. Helst med såpe og vann, flere ganger om dagen. Det er det aller viktigste vi kan gjøre, sier han.   Foto: Kita Eilertsen

Skoler og barnehager stengt

Alle kommunens skoler er nå stengt, og barnehagene er åpne bare for de som har foreldre i samfunnskritiske stillinger. Men det har vært stor pågang fra foreldre som mener de har kritiske posisjoner.

– I dag har vi alle ansatte på jobb, for å finne ut hvordan vi kan gjennomføre dette og hvor mange barn og voksne vi må ha i barnehagene, sier Rikke Raknes.

Det åpnes for at foreldre i samfunnskritiske yrker, vel å merke dersom begge foreldrene har slike yrker, kan ha barna i barnehagen.

– Dette har vi hatt ganske mye kjør på. Men en elektriker, drosjesjåfør eller direktør er ikke kritiske yrker, selv om vi også har noen tvilstilfeller, sier kommunalleder Rikke Raknes.

– Heller ikke rådmann, sier rådmannen.

De kritiske yrkene kan være innenfor helse, matvarebutikker, apotek, transport, flyplass, renhold og i barnehager.

– Her kommer vi nok til å få litt kjeft. Men vi vil på det sterkeste anmode om at foreldre respekterer dette, sier Hansen.

I løpet av fredagen vil oppvekst finne ut hvordan de skal definere samfunnskritiske yrker, og finne ut hvor mange barn det er. Tanken er at barn som må være i barnehagen, skal få gå i den barnehagen de vanligvis går i. Når de fleste er hjemme, blir det ikke så tett for de som er der.

Hjemmeundervisning fra mandag

Kommunallederen forteller hvordan de vil ha hjemmeundervisning for alle skoleelever.

– Hvordan er det i det hele tatt mulig å gjennomføre?

– Alle lærerne og rektorene jobber med å få det til. Noen skoler har digitale plattformer og Ipad. Og så ser vi at NRK har lagt ut en del materiell, og flere forlag har lagt ut elektronisk undervisningsmateriell, sier Raknes.

Hun har full tiltro til at man skal klare å gjennomføre hjemmeundervisning. Kommunallederen oppfordrer foreldre til å følge med sine barn og unge, at barn gjerne kan leke sammen men ikke i for store grupper. Og at også ungdom holder seg hjemme og ikke i store grupper, på kjøpesenter, eller lignende.

Mat og medisiner

– Dere oppfordrer folk til ikke å hamstre. Men kan vi være trygge på at det er mat, bleier og medisiner nok? Hørte igår at det var tomt for både bleier og kjøttdeig til fredagstacoen...

– Grossistleddene har opplyst at det ikke vil være varemangel. Men nå må vi være flinke og vise solidaritet. Det er de mest ressurssterke som kan sikre seg, mens mange ikke har råd til å hamstre inn barnemat og bleier. Folk er egoistiske hvis de hamstrer, sier rådmannen.

De oppfordrer til å tenke solidarisk, og for eksempel ikke kjøpe opp all kjøttdeigen.

– Akkurat nå kan man tenke at også naboen skal kunne få ha fredagstaco og ha det litt hyggelig når alle må være hjemme, i stedet for du skal ha så mange pakker, sier Øvrejord.

– De må lage mer antibac

Det største problemet akkurat nå, er å få tak i nok Antibac. Det er stor knapphet på det, og også i Alta kommune frykter man knapphet på beskyttelsesutstyr.

– Dette ansvaret må bare myndighetene ta. Det er bare en måte å løse dette på, ved å produsere mer, sier han.

De oppfordrer derimot ikke til bruk av munnbind og beskyttelseshansker.

– Vaske hender, vaske hender, vaske hender, sier Forde Øvrejord.

Det aller beste middelet er fortsatt varmt vann og såpe, og vask i alle groper og i mer enn 20 sekunder.

– Det aller beste middelet er varmt vann og såpe, sier Rikke Raknes.

Har tømt kalendrene sine

Hver dag har kommuneledelsen møte med Fylkesmannen, og søndag vil det bli gjennomført et kriseledelsesmøte. Alle disse har tømt kalenderne sine og har all fokus på å begrense smitten.

– Vi jobber bare med dette, og å iverksette tiltak, sier rådmannen.

– Vi må bare be folk om å være forsiktige, og tålmodige, sier kommuneoverlegen.

Fredag formiddag var det fortsatt ingen smittede i Finnmark.

– Kan det bli iverksatt ytterligere tiltak om det blir smittede her og det utbrer seg?

– Ja, svarer rådmannen og kommuneoverlegen i kor.


– Ingen grunn til å hamstre medisiner, apotekene stenger ikke

Akkurat som matbutikkene, fikk apotekene et «rush» av kunder innom torsdag.– Denne pandemien er større enn et idrettsarrangement

– Vi er kjempelei oss for at deltakerne på FL1200 ikke fikk fullført årets løp, sier Svanhild Pedersen.Denne pakken skal berge oss gjennom krisen: – Dette er bare begynnelsen

Kommunene får 250 millioner kroner i krisehjelp, og både skatte- og permitteringsregler endres i regjeringens økonomiske tiltakspakke for koronakrisen. Totalt vil krisepakken koste staten 6,5 milliarder kroner.