Lover det kraftigste ladenettverket i landet

De sju kraftselskapene i Nord-Troms og Finnmark går sammen om å bygge ut ladenettverk for elbiler.

Bilde fra Enovakonferansen 2020, hvor representanter for kraftselskapene og Enova hadde møte om saken. Fra venstre: Per-Erik Ramstad (Alta Kraftlag), Oddbjørn Samuelsen (Repvåg kraftlag), Erling Martinsen (Ymber), Astrid Lilliestråle (Enova) og Stein Mathisen (Varanger Kraft).  Foto: Kilian Munch

nyheter

– Vår region vil få det kraftigste ladenettverket i landet, sier Per-Erik Ramstad og de andre lederne i kraftselskapene i nord.