– Det er sikkert stor interesse for publikum, det er ikke unormalt

Statnett skal transportere trafoer til Skillemoen i månedsskiftet mars/april.

Totalt er det rundt 440 tonn som skal rulle langs veien når Statnett skal transportere trafoer opp til Skillemoen. Slik kan det se ut.  Foto: Statnett Transport

nyheter

I forbindelse med bygging av ny trafostasjon på Skillemoen, skal Statnett gjennomføre en rekke store transporter i løpet av det neste halvåret.