Radio Alta mister DAB-signalet på grunn av vedlikehold

nyheter

Fra klokka 14 vil Radio Alta miste DAB-signalet mellom en og to timer på grunn av vedlikehold på senderen som står på Komsa. FM-signalet skal ikke påvirkes av disse reparasjonene.