– Jeg prøver å slutte, men det er litt vanskelig

Nord-Hålogaland bispedømme søker nok en gang etter sokneprest til Loppa sokn.

Bård Jahr er fungerende sokneprest i Loppa kommune. Nå søker Nord-Hålogaland bispedømme etter hans etterfølger.  Foto: Ann Mari Aalberg

nyheter

Fungerende sokneprest Bård Jahr har hatt stillingen i flere tidsbegrensede vikariater siden 2016.
– Vi må jo lyse ut stillingen. Jeg er jo egentlig pensjonist og skal ikke sitte som en overårig vikar og blokkere for nye som vil komme til Loppa og jobbe. Jeg prøver å slutte, men det er litt vanskelig, sier Jahr.