– Vi har fått oversikt og satt i gang tiltak

Laks på rømmen etter at det ble funnet hull i nøtene i to ulike merder hos Salmar Farming AS i Borvika ved Sørøya.

Laks på rømmen fra Salmar Farming AS ved Sørøya.  Foto: Arkiv

nyheter

– Det er beklagelig at slike hendelser skjer, fisken skal jo være i merdene, sier konserndirektør for oppdrett i Salmar, Roger Bekken.