Lekkasje i fergebroen gir stenging

Venter på utbedring på Altneset fergekai.

Kaia på Altneset er ute av drift.  Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune

nyheter

Kaia for hurtigbåter har vært ute av drift de siste to ukene, som følge av tekniske problemer. Stengingen får ingen konsekvenser for persontrafikken.

I går befarte Troms og Finnmark fylkeskommune kaia sammen med Secora AS, som leverte nykaia i 2018.

– Fylkeskommunen har stoppet all bruk av fergebroen i påvente av et omfattende utbedringsarbeid. Det har oppstått lekkasje i fergebroen, i tillegg til at det har vært problemer med det elektriske anlegget. Dette er mangler som blir behandlet som en reklamasjonssak, og fylkeskommunen har nå bedt Secora om å legge frem en plan for utbedringen, opplyser rådgiver Ole J. Pettersen i fylkeskommunen.

Det er risiko for at fergebroen tar inn vann. Av sikkerhetsmessige grunner stanses all bruk.

– Inntil videre vil det ikke bli fraktet biler til eller fra Altneset kai, men persontrafikken blir ivaretatt. Fylkeskommunen vet foreløpig ikke hvor lang tid det vil ta før fergebroen er tilbake i drift, men vil gå ut med nærmere informasjon når Secora har lagt frem sine planer for utbedringen, heter det i en pressemelding.