Nå skal alle på leirskole

250 elever skal på tur hvert år.

Nå blir det leirskole i Alta, etter at opplæringsloven i fjor ble skjerpet inn på dette området. (illustrasjonsfoto)  Foto: Lars Krempig

nyheter

Opplæringsloven har fastslått at elevene skal tilbys leirskole, eller en annen skoletur med minst tre sammenhengende overnattinger i grunnskolen. I Alta har praksisen vært varierende og lite konsekvent. De som har vært på leirskoler har stort sett benyttet Stabbursdalen, Sappen eller Haraldvollen. Nå kan spekteret bli større, eventuelt at man satser på egen leirskole.

250 elever

Hovedutvalget for oppvekst og kultur skal behandle saken denne uka og politikerne får da forelagt et regnestykke for hva det vil koste. En beregning basert på at 250 elever skal på tur, tilsier at prisen blir 635.000 kroner.

Da er det beregnet at det koster 3000 kroner per elev, minus en refusjon 581 kroner per elev. I budsjettet ligger det kun inne 231.000 kroner.

– Et slikt antall elever burde danne grunnlag for en egen leirskole. Kommunalleder har derfor utfordra Alta folkehøgskole, NORD Ekspedisjon og Seiland House til å komme med tilbud på leirskole. Dette er gjort ut fra en tanke om at Alta kommune bør ha et leirskoletilbud, men også ut fra kapasitet på eksisterende tilbud og reiseutgifter til og fra eksisterende tilbud. Alle tre har levert tilbud, opplyses det i saksfremlegget til møtet kommende onsdag.

Må lyses ut

Underveis i prosessen har innkjøpsavdelingen gjort oppmerksom på, at dersom det inngås avtale om leirskole på tre eller fem år, vil den ha en økonomisk dimensjonen så stor, at forespørsel om leirskole må lyses ut.

Kommunalleder for oppvekst og kultur ønsker at de inngår avtale for skoleåret 2019/20 og høst 2020 og at det så snart som mulig lyses ut at det ønskes tilbud på tre eller fem år, med oppstart fra 1. januar 2021, heter det.

I perioden frem til 1. januar 2021 vil de tre tilbyderne få tilbud om å tilby leirskole, og dersom behov også eksterne tilbydere. Kommunalleder vil fremme eventuell flerårig avtale fra 1. januar 2021 som sak. En slik løsning vil gi rom for større grad av samhandling med rektorene og implementering i skolene. Det vil også gi tilbyderne erfaring som vil være positiv, heter det.