Tyveriene i Alta

– De går rett inn i gangen, leter gjennom lommene, finner bilnøkkel og tar bilen

Straffesaksansvarlig Paul Arne Lind i politiet kommenterer på de mange tyveriene av kjøretøy som Alta har vært preget av.

En hvit VW Amarok var én av fem biler som ble stjålet i tyveriraidet på Alta Motor i starten av adventstiden.  Foto: Alta Motor

nyheter

Før jul og i juletiden har det ukentlig blitt rapportert om tyveri av kjøretøy, i hovedsak biler og scootere.