Savner minnesmerke etter egne krigshelter

Kautokeino historielag mener det er viktig å synliggjøre minner og det alvoret en krig hadde for uskyldige mennesker.

Unge soldater fra hele regionen var med i Alta bataljon, inkludert fra Kautokeino. Historielaget savner et lokalt minnesmerke i bygda.  Foto: Illustrasjonsbilde

nyheter

I en årsmøteuttalelse om krigsminner, skriver Kautokeino historielag at Kautokeino per i dag ikke har noen fysiske krigsminner, med unntak av flyplassen.