– Det er krevende tiltak

Stor risiko på pakken som skal sikre bygging.

Nye Hammerfest sykehus. 

nyheter

Finnmarkssykehusets direktør medgir at det er stor risiko for at flere av tiltakene i 120-millionerspakken mislykkes. Men samlet sett kommer man i mål, mener hun. For å få anledning til å bygge Nye Hammerfest sykehus må Finnmarkssykehuset få orden på økonomien. Helse Nord har stilt krav om at økonomien går i pluss, noe som fordrer tiltak tilsvarende rundt 100 millioner kroner. Ifølge direktør Eva Håheim Pedersen er det snakk om å ta ned overforbruket, ikke å kutte i budsjettene til noen av klinikkene.