Skoletallene for Finnmark: litt fremgang og litt tilbakegang

Skolebidragsindikatorer for Finnmark for 2018-2019 viser at Finnmark ligger omkring det nasjonale gjennomsnittet for karakterpoeng og bestått, men litt under med tanke på deltakelse, opplyser Finnmark fylkeskommune i en pressemelding. 

Alta videregående skole.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Indikatorene for videregående skole ble nylig lansert og formålet med dem er å gi en indikasjon på hva skolens innsats har å si for elevenes resultater. Tallene for i år viser at det både har vært litt fremgang og litt tilbakegang for de videregående skolene i Finnmark siden i fjor.

Hovedutvalgsleder for kompetanse i Finnmark fylkeskommune, Johnny Ingebrigtsen (SV), er fornøyd med forbedringer fra i fjor.   Foto: Finnmark fylkeskommune

På linje med resten av landet

– Vi synes tallene utfordrer stereotypen om at skolene i Finnmark er så dårlige; ifølge denne undersøkelsen er vi som fylke så å si på likt linje med resten av landet, men vi skal, fortsatt jobbe for å bli bedre, sier Johnny Ingebrigtsen, hovedutvalgsleder for kompetanse i Finnmark fylkeskommune i pressemeldingen.

Han legger til at det kan være utfordrende å si så mye om forbedringer ettersom det settes et nytt gjennomsnitt hvert år.

– Det betyr at selv om vår faktiske tall skulle bli bedre, er det mulig at det vil framstå som en forverring hvis resten av landet har forbedret seg mer - eller motsatt, at det vil framstå som om vi har blitt bedre selv om vi har faktisk lavere tall hvis alle de andre har blitt mye verre, påpeker han.

Sammenligning med Troms

– Sammenligner vi oss med Troms, så er Finnmark på samme nivå når det gjelder karakterpoeng og årsbestått, mens de har litt bedre resultat på deltakelse og er på nasjonalt snitt, sier Johnny Ingebrigtsen, hovedutvalgsleder for kompetanse i Finnmark fylkeskommune i pressemeldingen.

– Det er viktig å understreke at disse resultatene er målt opp mot snittet for landet for hvert år og sier ikke noe om de faktiske resultatene, som kan ha gått både opp eller ned, legger han til.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over resultatene for 2018-19.


Studieforberedende program

Yrkesfaglige program

Sammendrag

Karakterpoeng

Vi har siden 2015-16 vært rundt gjennomsnittet. For første gang er vi i 2018-19 over gjennomsnittet, men bare så vidt, og resultatet er ikke statistisk signifikant.

Det har vært noe mer variasjon her enn på studieforberedende. Vi har vært litt over og litt under nasjonalt snitt, dog oftest ikke på en statistisk signifikant måte. Vi er i år gjennomsnittlig her (litt under en tiendedel av en karakter, dog ikke statistisk signifikant).

Vi er jevngod med resten av landet i å bidra til elevenes karakterpoeng, både på studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

Årsbestått

Signifikant forbedring fra i fjor, dog fortsatt noe under nivået i 2016-17. Vi ligger litt under nasjonalt snitt (1,2 prosentpoeng/15 elever), men det er ikke en statistisk signifikant forskjell.

Etter å ha vært en god del under nasjonalt snitt i noen år, har vi vært på eller nært nasjonalt snitt de to siste årene. Vi er litt under nasjonalt snitt (1,5 prosentpoeng/17 elever), men det er ikke statistisk signifikant.

Vi er jevngod med resten av landet i å bidra til at elever består i alle fag, både på studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

Deltatt

Til tross for en moderat forbedring i forhold til tidligere år, ligger vi fortsatt litt under gjennomsnittet, kun 0,8 prosentpoeng under snittet. Det utgjør ca. 10 elever.

Det er en minimal nedgang fra i fjor, men resultatene for de to siste skoleårene er bedre enn for perioden 2015-2017. Vi ligger 1,3 prosentpoeng under nasjonalt snitt, men det er en del usikkerhet knyttet til det tallet. Det utgjør ca. 15 elever.

Elever i Finnmark slutter i løpet av skoleåret litt oftere enn gjennomsnittet for landet. Resultatene har forbedret seg målt i forhold til 2-3 år siden, så det ser ut som om det går i riktig retning. For 2018-19 var det snakk om ca. 1% forskjell, eller ca. 25 elever (fra 3-41 elever med usikkerhetsmargin)