90 mill til utdanning i distriktene

Regjeringen setter av 90 millioner kroner for å gjøre det enklere å ta høyere utdanning i distriktene.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).   Foto: Audun Braastad

nyheter

– Alle skal ha tilgang til høyere utdanning. Mange av dem som trenger kompetansepåfyll, er i jobb og har familie. Derfor trenger vi flere utdanninger som er desentraliserte, nettbaserte, samlingsbaserte eller på deltid, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

For å tilrettelegge for dette, kan universiteter og høyskoler søke om til sammen 90 millioner kroner til å utvikle og drifte slike utdannings- og videreutdanningstilbud.

Midlene lyses ut av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku). Søknadene skal baseres på reell etterspørsel etter det planlagte studietilbudet.

Diku-direktør Harald Nybølet sier ordningen er åpen for søknader fra alle fagområder og utdanningsnivåer, men at 2020-tildelingene vil prioritere tverrfaglige studietilbud knyttet til grønt skifte, teknologi og helse høyt. (©NTB)