Mistanke om fiskesykdom ved oppdrettsanlegg i Altafjorden

Mattilsynet ble varslet i går.

Illustrasjonsbilde  Foto: Berit Roald / NTB scanpix

nyheter

Mattilsynet mistenker at et oppdrettsanlegg i Lille Kufjord i Alta er rammet av sykdommen ILA.

NRK Finnmark omtalte saken først.

Norway Royal Salmon Farming AS varslet Mattilsynet 5. desember 2019 om mistanke om ILA på lokalitet Lille Kufjord. Mistanken bygger på positive analyseresultater.

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner fra Mattilsynet, og kan få pålegg om å tømme merdene helt, skriver NRK Finnmark.

Fakta om sykdommen ILA:

– Virusinfeksjon hos atlantisk laks forårsaket av et orthomyxovirus.

–Sykdommen ble første gang påvist i Norge i 1984.

– I Norge er 99 % av ILA-tilfellene påvist hos laks i sjøoppdrett (dvs. matfiskanlegg), bare et fåtall tilfeller er påvist i ferskvann.

Kilde: SNL.no