Innrømmer at vedtak om intensivnivå i Kirkenes «kan ha vært en tabbe»

Helse Nord-direktør Lars Vorland åpner for gjennomgang som kan gi bedre intensivtilbud i Kirkenes.

Administererende direktør i Helse Nord, Lars Vorland.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Det har den siste tiden vært uttrykt stor bekymring knyttet til intensivnivået ved Kirkenes sykehus. Sykehuset ble i 2008 vedtatt satt til laveste nivå for intensivbehandling – «nivå 1». Større lokalsykehus (deriblant Hammerfest) er satt til «nivå 2», mens universitetssykehus (UNN) er på «nivå 3».