Alta IF-hall er alternativ:

Elvebakken-hallen kan bli utsatt

Ordførerpartiene under press for «time-out» for vedtatt hallplan.

Den vedtatte hallen ved Elvebakken skole kan bli utsatt. Høyre foreslår å utrede en en ny flerbrukshall som en del av stadionplanene for Alta Idrettspark.  Foto: Illustrasjon: Borealis arkitekter

nyheter

Rådmannen har i sitt budsjettforslag for 2020 tatt ut finansieringen av en ny hall bygd ved Elvebakken skole. Rådmannens argumenent har både vært økonomisk, men også at i det øyeblikk spaden settes i jorda for hallbyggingen, vil det også være umulig å komme utenom Elvebakken skole som sentral skole for 1-7-trinnene i østre deler av Alta by. I formannskapet fikk Hansen støtte hos fungerende gruppeleder i Frp, Odd Erling Mikalsen: