Skal spare 19,66 mill, uten at det går utover tilbudet til pasientene: – Må håpe at folk holder seg friske

Klinikk rus og psykiatri har måttet ta den største byrden i første kuttrunde.

Klinikksjef Inger Lise Balandin.  Foto: Arkivfoto

nyheter

Det er Klinikk psykisk helsevern og rus som har fått i oppgave å spare mest i den kommende kuttrunden i Finnmarkssykehuset. I høst ble det bestemt at 56 millioner kroner skal spares inn, nå har direktøren i Helse Nord etterlyst nye «omstillingstiltak». Til sammen 44 nye millioner skal spares gjennom «omstillingstiltak», men hvem som skal ta disse kuttene avklares ikke før i løpet av desember.