MR og bedre tilbud i Alta vil bidra til lavere reisekostnader. Det kan sikre nybygg i Hammerfest

Når den nye MR-maskinen i Alta tas i bruk for fullt vil reisekostnadene reduseres betraktelig, ifølge Overlegeforeningens Thoralf Enge. Den reduserte reisekostnaden vil bidra til innsparinger som muliggjør oppstart av Nye Hammerfest sykehus, ifølge Enge.  Foto: Espen Suhr

nyheter

Altaposten kom fredag i kontakt med Overlegeforeningen i Kirkenes og Hammerfest, med bakgrunn i Helse Nord-direktør Lars Vorlands innstilling til styret i Helse Nord. Han har bedt styret avvente å gi klarsignal til byggestart på Nye Hammerfest sykehus inntil en plan for å ta ned driftskostnadene med 100 millioner foreligger.