Dette tjente lederne i byens 100 største bedrifter

De har 800 millioner i formue, 157 millioner i inntekt - og bidro med 57 millioner til fellesskapet i direkte skatt.

Trude Søderholm - Protan Takservice (oppe t.v), Hege Hillestad - Apo Invest, Bjørn Ove Thomassen - Trailer & Maskinservice, Gunn Johansen - Alta Billakkering (nede t.v) Jonas Aalstad Haugen - 2tal (styreleder), Bjørn Tore Hagberg - SmartDok og Ole Heggeli - HAK Entreprenør. 

nyheter

Tirsdag morgen slapp Skatteetaten oversikten over inntekt, formue og skatt for landets skatteytere. Altaposten har i den anledning tatt ut en oversikt over de 100 største bedriftene (inkludert samvirkelag) målt i omsetning, og som står registrert med selskapsadresse i Alta. Lista er så krysset med skattetallene.