Revisjonsselskap i trøbbel: Flere ansatte har sagt opp. Styreleder gikk på dagen. Store kommuner på vei ut

Det er kaos i det interkommunale revisjonsselskapet VEFIK. Etter år med interne konflikter og høy turnover henger de etter med 61 rapporter.

Styreleder i IKS-selskapet VEFIK, Erik Fjeldstad, trakk seg med øyeblikkelig virkning. Tross gjentatte forsøk har vi ikke klart å få en kommentar fra Fjeldstad.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS (VEFIK) er finnmarkskommunenes svar på Riksrevisjonen. Selskapet har over mange år vært preget av interne konflikter, det som kan synes å være mangelfull eierstyring. Det er svært høy turnover blant ansatte og står med rest på 61 forvaltningsrapporter som er bestilt av eierkommunene og skulle vært levert i perioden 2016 til 2020. Ifølge flere kilder fra ulike kommuner er selskapet i ferd med å råtne på rot.