Bekymret for skolehverdagen

Situasjonen ved barneskolen i Kautokeino skaper bekymring blant foreldrene.

Nestleder Ellen Oddveig Hætta i FAU ved Kautokeino barneskole bekrefter at det er stor bekymring i foreldregruppen.  Foto: Johan Mathis Gaup

nyheter

Etter tilsynsrapporten som viser store mangler ved Kautokeino barneskole, samt lite informasjon fra skolen om hva som blir gjort, tok foreldrene affære. Foreldreutvalget (FAU) sendte derfor et krasst brev til Kautokeino kommune, der de krever både opprydding og et trygt og godt lære- oppvekstmiljø for sine barn. FAU ønsker å sende et sterkt signal om at foreldrene er på banen, og følger med på det som skjer i den mye omdiskuterte saken.