Fant 21 avvik ved barneskolen

Ved Kautokeino barneskole fant man en lang rekke avvik.  Foto: Arkiv

nyheter

I en fersk tilsynsrapport kommer det fram at barneskolen i Kautokeino hadde brudd på 21 av 25 forhold som ble sjekket ut, skriver NRK.

– Det er et ganske stort omfang når det er 25 forhold som er sjekket ut, og de hadde brudd på 21 av dem, sier assisterende oppvekst- og barnevernsdirektør hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark Katharine Jakola.

Rapporter konkluderer blant annet med at skolen ikke oppfyller plikten til å følge med og gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak ved mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Rådmann i Kautokeino, Kent Valio, sier til NRK at kommunen skal få rettet opp i feilene som er påpekt innen tidsfristen 12. desember. Også konstituert ordfører Anders S. Buljo er klar på at avvikene skal lukkes.

Fylkesmannen har gjennomført åtte avvik rundt elevenes psykososiale skolemiljø. Av disse skal samtlige skoler ha hatt lovbrudd, ifølge NRK.