Disse fikk FeFos grønne midler i høst

Gapahuker, benker og friluftsliv for unge er blant tiltakene som får støtte fra FeFo.

Jan Olli, direktør.  Foto: FeFo

nyheter

– Vi er veldig opptatt av at folk skal komme seg ut å bruke naturen. FeFos grønne midler skal bidra til det, sier direktør Jan Olli i FeFo.

Totalt kom det inn 35 søknader da høstens søknadsfrist gikk ut. 23 av dem fikk innvilget støtte til sine friluftsprosjekter, noe som betyr at godt over 60 prosent av de som søkte fikk innvilget sine søknader.

– Det er mye bra tiltak der ute og godt å se alt arbeidet som gjøres for å skape aktivitet, bolyst og styrking av folkehelsa, sier Olli.

Siden starten har FeFo delt ut vel tolv millioner kroner gjennom støtteordningen, som har søknadsfrist 15. august og 15. februar.

– FeFo skal ikke gå med store overskudd, men heller pløye det tilbake til lokalsamfunnet. Vi oppfordrer alle med prosjekter om å lese støttekriteriene nøye og søke på neste tildelingsrunde, for vi kan tenke oss enda flere søknader. Bare sånn kan vi sikre at overskuddet best mulig kommer fellesskapet til gode, sier Olli.

Tildeling FeFos grønne midler høsten 2019:

 1. Kvalsund sanitetsforening - 20.000 kroner til gapahuk
 2. Berlevåg jeger- og fiskeforening – 4950 kroner til kobbejakt-prosjekt
 3. Nasjonalforeningen Neiden Helselag – 10.000 kroner til bord og benker for rullestolbrukere
 4. Norsk forsterhjemsforening Finnmark – 10.000 kroner til ungdomssamling
 5. Snefjord jeger- og fiskeforening – 5000 kroner til oppdatering av rasteplasser og hytter
 6. STIL – 15.000 kroner til gapahuk
 7. Alta jeger- og fiskeforening – 5000 kroner til elgjaktopplæring
 8. Brennelv grunneierforening – 10.000 kroner til benker og tilrettelegging for ferdsel
 9. Norges jeger og fiskeforening Finnmark – 15.000 introjakt (elg) for kvinner
 10. Norges jeger og fiskeforening Finnmark – 15.000 introjakt (elg) for ungdom
 11. Blåmandag – 20.000 kroner til turprosjekt for rus- og psykiatri
 12. Alta folkehøgskole 3500 kroner til sykkelsti-prosjekt
 13. Norges blindeforbund Finnmark – 7000 kroner til høstopplevelse for blinde/svaksynte
 14. Berlevåg jeger- og fiskeforereing – 5900 kroner til oppsett av utedo
 15. Lemmivaara klatreklubb – 10.000 kroner til etablering av klatrefelt
 16. Tana-Varangerløypa skilag – 5000 kroner til sporlegger
 17. Tana jeger- og fiskeforening - 20.000 kroner til gapahuk
 18. Skalvejavre hytteforening – 10.000 kroner til utbedring av gapahuk
 19. Nesseby jeger- og fiskeforening – 6750 kroner til fluebindekurs
 20. Kite Berlevåg – 15.000 kroner til kurs for barn og unge i kiting
 21. Hammerfest historielag – 5000 kroner tur for barn og unge
 22. Langfjordbotn jeger- og fiskerforening – 7000 kroner til fiskeplass for handikappede
 23. Niitošjogšs siida – 3000 kroner til familieturmarsj

  Totalt: 221.100 kroner

Fakta om grønne midler:

 • Grønne midler er et lavterskeltilbud særlig rettet mot frivillige lag og foreninger og skal komme flest mulig til gode.
 • Formålet er å bidra til økt friluftsliv, trivsel og bolyst, samt å styrke folkehelsen.
 • Grønne midler prioriterer tiltak som fremmer det daglige og familievennlige friluftslivet, fremmer aktivitet i nærområdet, bidrar til at grupper med særlig behov blir aktivisert, har barn og ungdom som målgrupper og som bidrar til at nye grupper får et tilbud.
 • Totalsum: Én million kroner årlig