Truer med å kutte strømmen hos vrange kunder: – De får en siste sjanse

Når hverken brev, e-post, telefoner eller oppmøte på døra har nyttet må Alta kraftlag ty til siste utvei.

Direktør Per Erik Ramstad, prosjektkoordinator Cathrine Hammari og økonomidirektør Odd Levy Harjo i Alta kraftlag sier at omleggingen til automatiske strømmålere i all hovedsak har gått smertefritt.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Det flerårige prosjektet med å bytte ut over 13.000 strømmålere til nye automatiske strømmålere nærmer seg et endelig punktum for Alta kraftlags del. Mens 13 kunder har levert legeerklæring på at de av psykiske eller fysiske årsaker ikke kan ha en automatisk strømmåler, er det 17 som fortsatt ikke har respondert på kravet om å la kraftlaget bytte målere.