– Vårt krav om å reversere beslutningen om storskolen er absolutt

Senterpartiet lar seg ikke «kjøpe» til ja til storskole i Bossekop, mot å få ordføreren.

HER GÅR GRENSEN: Senterparti-troikaen Jørn Suhr, Jan Martin Rishaug og Knut-Erik Bull Hammare tror kravet om omfattende trafikale løsninger for å sikre en trygg skolevei, vil sprenge rammen på 400 millioner og gi ny kommunestyrebehandling. Sp bytter ikke støttee til storskolen mot et tilbud om å få ordføreren. 

nyheter

Politikerne i Alta har besluttet å avslutte valgkampen i respekt og solidaritet med Alta-samfunnet etter at seks unge mennesker mistet livet i helikopterulykken sist lørdag. Partiene er enige om at partipresentasjonen av Senterpartiet og Frp, som gjenstår  i serien på ni presentasjoner, skal gå som normalt. I dag presenterer vi Senterpartiet.