Bara først ut, skal demme opp for byens fastlegekrise

Med altfor få leger i sving har en lang rekke pasienter stått uten fastlege. Tre nye ansettelser skal bidra til å dempe den pågående krisen.

FASTLEGE: Bara Jasem Alowais er klar til å ta løs på jobben som fastlege med 600 pasienter på lista.  Foto: Astrid Krogh, Alta kommune

nyheter

Alta kommune melder via egne hjemmesider at tre nye, kommunalt ansatte fastleger er på tur inn for å ta seg av de mange av byens pasienter som står uten fastlege. Ved utgangen av januar 2020 skal alle tre være på plass, melder kommunen.


Ytterligere 1.000 pasienter uten fastlege

Vikaren på Elvebakken legesenter slutta og dermed står alle pasientene uten fastlege.


Mandag i neste uke starter første lege opp. Bara Jasem Alowais (36) fra Egypt bor i Alta med sin kone. Ifølge kommunen kom han til Norge som student i NMBU på Ås for åtte år siden. Legelisens har han hatt siden 2014, og jobbet ved blant annet Oslo Universitetssykehus fra 2015 til 2017, melder kommunen.

Alowais har jobbet som lege på Elvebakken legesenter og ved legevakta i Alta siden mars i år - og var ferdig med første del av spesialistutdanningen den 31. august.


Økende fastlegemangel over hele Norge

Kommuner over hele landet sliter med å få tak i leger. Rekrutteringssvikten rammer mange hundre tusen innbyggere, viser en kartlegging VG har gjort.


– Han vil ha en liste med 600 pasienter, som er tilgjengelig allerede nå. 1. oktober kommer nok en ny fastlege med ledig kapasitet på listen, skriver kommunen.