Regionrådet om momsforslag:

– Kunne fått dramatiske konsekvenser for innbyggere og næringsliv

Vest-Finnmark Regionråd advarer sterkt mot momsforslaget.

MOMS PÅ NETTLEIE: Vest-Finnmark regionråd advarer mot mosforslaget i NOU'en.  Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

HØRING: Monica Nielsen leder regionrådet.   Foto: Kita Eilertsen

nyheter

Rådet var i utgangspunktet ikke høringsinstans i den mye omstridte og debatterte NOU'en Enklere merverdiavgift med én sats, men har likevel levert høringssvar før fristen fredag.Vil legge moms på strøm til alle som bor i Nord-Norge, det kan koste deg 10.000 kr årlig

Forslag fra regjeringsoppnevnt utvalg: Husstander i Finnmark kan få fra 3000 til 10.000 kroner i økte energikostnader.


– Dramatisk

– Konklusjonene i rapporten kunne  fått dramatiske konsekvenser for innbyggere og næringsliv i regionen. Vi mener derfor at det er berettiget at vi kommer med en høringsuttalelse, heter det i innspillet fra rådet, som består av kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger. Det vil si 42.500 innbyggere, eller 55 % av det totale folketallet i Finnmark fylke.


Siv Jensen til Altaposten:

– Vi har ikke tatt stilling til forslagene

Siv Jensen mener Ap og Sp driver med skremselspropaganda.

 

De stiller seg også kritiske til at listen over høringsinstanser er tynn.

–  En så omfattende endring i rammebetingelser for innbyggerne, privat og offentlig sektor burde blitt sendt ut på en mye bredere høring, heter det. De støtter Øst-Finnmark Regionråd i deres uttalelse om at økt mva. på flyreiser og strøm vil kunne få store negative konsekvenser for vår region, og for hele Nord-Norge som landsdel. 

Fly og strøm

Det påpekes at flyreiser er det eneste kollektive transportmiddelet som kan korte ned de store avstandene inord.

– Våre flytilbud er allerede under sterkt press på grunn av flyseteavgiften og andre avgifter tilknyttet luftfarten. En ytterligere økning i avgiftene kan få store konsekvenser for tilbudet på de kommersielle rutene, mener Vest-Finnmark regionråd, som også slår alarm på vegne av reiselivsnæringen.

De mener også at 0-satsen på momsen i nord hadde sin begrunnelse i en lang fyringssesong og et mye høyere strømforbruk enn i resten av landet.

– Som det fremgår av Alta Kraftlag sitt høringssvar viser statistikken at husholdningene i Finnmark har 37 prosent høyere forbruk av strøm i perioden 1997 til 2017, sammenliknet med Oppland og Hedmark, heter det i innspillet som er signert regionrådsleder Monica Nielsen og daglig leder Bente O. Husby i Vest-Finnmark regionråd.