Aksjon mot elleve bedrifter innenfor turistfiskenæringen i Vest-Finnmark

Ingen anmeldelser, men det ble likevel avdekket flere forhold.

TVERRETATLIG AKSJON: Flere etater samarbeidet om aksjonen tidligere denne uken.   Foto: Pressemelding

nyheter

Under ledelse av Skatteetaten gjennomførte Fiskeridirektoratet, Politi, Arbeidstilsynet og Hasvik og Måsøy kommune en aksjon rettet mot elleve bedrifter innenfor turistfiskenæringen i Vest-Finnmark, melder aktørene i en pressemelding: