Vil legge moms på strøm til alle som bor i Nord-Norge, det kan koste deg 10.000 kr årlig

Forslag fra regjeringsoppnevnt utvalg: Husstander i Finnmark kan få fra 3000 til 10.000 kroner i økte energikostnader.

MILLIARDSMELL I NORD: Momsfritaket gjelder over 260000 husholdninger og fritidsboliger iNord-Norge. Innføring av 25 prosent mva på strømforbruket til disse kundene vil medføre over én milliard i kostnader som disse kundene må betale.  Foto: NTB/Scanpix

nyheter

Utvalget ønsker å fjerne momsfritaket på strøm for Nord-Norge som ble innført allerede i 1969. Momsfritaket gjelder over 260.000 husholdninger og fritidsboliger. Innføring av 25 prosent mva på strømforbruket til disse kundene vil medføre over én milliard i kostnader som disse kundene må betale.

Da Anders Aune gikk i spissen for et finnmarksopprør på midten av 80-tallet ble virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark kjempet fram. Et av tiltakene som gjenstår i virkemiddelsonen er fritak for el-avgift på 15,83 øre per kilowattime pluss merverdiavgift.

– En trenger ikke være spåmann for å kunne slå fast at ryker momsfritaket er det kun snakk om tid før og fritaket for el-avgift for husstander i Nord-Troms og Finnmark er historie. Argumentasjonen for å fjerne momsfritaket vil i stor grad passe med å ta vekk fritaket for el-avgift, sier direktør Per-Erik Ramstad og økonomisjef Odd Levy Harjo i Alta Kraftlag til Altaposten.


– Skal kjempe med nebb og klør for fortsatt momsfritak

Frp-representant lover klar tale til partiet sentralt.


Regjeringens utvalg

Ekspertutvalget ble oppnevnt 18. januar 2019 av regjeringen til statsminister Erna Solberg. Det er grunn til å tro at ekspertene ble plukket ut etter nøye vurdering og kjennskap til deres grunnholdning. Resultatet er at både reiseliv og flytrafikk kan ende opp med mange hundre millioner kroner i ekstra kostnader. Widerøe sier at konsekvensen vil være at de må legge ned 87 ruter på kortbanenettet i Nord-Norge.

Det som ikke er kommet fram fra konklusjonene til det Solberg-oppnevnte ekspertutvalget, er at de også argumenter sterkt for at momsfritaket for husholdningskunder i Nord-Norge skal bortfalle. Ifølge økonomisjefen i Alta Kraftlag vil en økning til 12 prosent merverdiavgift bety en årlig kostnad per husstand på 3000 kroner ved et forbruk på 21.000 kWh per år. Det er ikke unormalt med et årsforbruk på mellom 30.000 og 40.0000 kWh, noe som vil gi langt over 3000 kroner i økte energikostnader dersom regjeringen velger å følge utvalgets konklusjoner. Økes merverdiavgiftsatsen til 25 prosent (som er det normale) vil kostnaden dobles, altså til over 6000,- i økte kostnader for en husholdning.

Dette blir imidlertid kun småpenger i forhold til regningen regjeringen vil sende til Nord-Troms og Finnmark dersom også fritaket for el-avgiften vil stå for fall.

I SJOKK: Kraftlagsdirektør Per Erik Ramstad og økonomisjef Odd Levy Harjo er dypt skuffet, og sjokkert over konklusjonene til et såkalt ekspertutvalg oppnevnt av regjeringen. De to har funnet en lang rekke feil og unøyaktigheter i utredningen som kan bety svært store årlige kostnader på kundene til Alta Kraftlag som kan se momsfritaket på strøm gjeldende for Nord-Norge forsvinne.   Foto: Jarle Mjøen

Kundene blør

I Alta Kraftlag som er enslig svale i sin bransje med å reagere gjennom et høringssvar hvor fristen går ut 29. august. Utvalgets konklusjon når det gjelder energikostnadene i nord har gått under radaren på de fleste.

– Som samvirkelag er vi opptatt av å snakke våre medlemmers sak. Dette er en sak som utelukkende slår negativt ut, og det er derfor helt naturlig og rett av vi påpeker konsekvenser av utredningen, sier direktør Ramstad og avviser at han nå snakker for sine syke mor.

– Alta Kraftlag vil få sine inntekter uavhengig om nettleia belegges med moms eller ikke. I dag har vi inntektsramme som reguleres av NVE på nettleia på 89 millioner kroner. Dersom fritaket for el-avgift blir kuttet, vil husholdningskundene hos Alta Kraftlag måtte ut med 33 millioner (momsfritaket) pluss 42 millioner kroner (el-avgift), totalt 77 millioner kroner. Alta Kraftlag risikerer at nesten 50 prosent av regningen til våre kunder være offentlige avgifter, det selv med en 12 prosent merverdiavgift, det sier seg selv at det vil bli utfordrende og vi kommer ikke til å bli populære ved å kreve inn avgiftene for staten,» forklarer Harjo.

Proteststorm

Alta Kraftlag er nok bare den første av flere som kommer med sin høringsuttalelse.

– En del av årsaken til at så få har kommet inn til nå, er antageligvis at listen med høringsinstanser er relativt kort og ganske mangelfull i forhold til bransjeaktører og deres interesseorganisasjoner, sier Per Erik Ramstad og legger til at han synes ekspertutvalg er et dårlig navn på utrederne.

– Når utredningen synes å legge til grunn at det er en direkte sammenheng mellom økt forbruk og fritak for merverdiavgift – uten å synes å reflektere over andre mulige årsaker, så er det grunn til å frykte at beslutningsgrunnlaget er noe tynt å bygge en beslutning på. En har ikke tatt hensyn til pris, temperaturer, energiomlegging med mer for å forklare hvorfor det er økt strømforbruk i regionen, men kun peker på momsfritaket.

– Merkelig påfunn

Ramstad oppfatter ikke at kraftbransjen i nord kommer i skyggen, men synes det er merkelig at det pågår en politisk diskusjon om det grønne skiftet og energiomlegging, samtidig som en står i fare for å beslutte endringer som motvirker politisk uttalte mål.

– I en slik sammenheng er det merkelig at vår bransje ikke involveres sterkere i et slikt utredningsarbeide.

– Er det urettferdig at oppmerksomheten i stor grad har gått mot moms på flybilletter?

– For våre kunder, som har blant landets lengste fyringssesonger og dertil høyt forbruk, vil bortfall av fritak for merverdiavgift så ekstremt uheldig ut. Det vil bety kostnader for den enkelte husstand som for mange vil være utfordrende. Endringer som foreslås, blant annet moms på flyreiser uten andre reelle alternativ til fly i mange tilfeller her i nord, kommer på toppen av økte energikostnader. Derfor vil mange av våre kunder merke dette på lommeboken, hver dag – hele året .

  • Ekspertutvalget teller tre personer plukket ut av regjeringen for å å utrede utrede en enklere merverdiavgift med færre satser. Utvalgets mandat var å komme med forslag til et enklere merverdiavgiftssystem med færre satser, herunder minst ett forslag med en provenynøytral omlegging, og minst ett forslag som gir økte inntekter fra merverdiavgiften som for eksempel kan brukes til å redusere andre skatter og avgifter.