Disse boligene og bygningene vil kommunen kvitte seg med

Ekornsvingen sykehjem. 

nyheter

Hovedutvalg for Næring, drift og miljø (HNDM) behandler i sitt møte neste mandag saken «Salg av kommunal bygningsmasse». I saksfremlegget fremgår det at administrasjonen ber kommunestyret selge følgende boliger til høystbydende, på det åpne marked: Brønnveien 19, Kvalfjordveien 22-28 og 30-34, Bieveien 27, Transfarelv Skole, Klekkeriet, Altagård, Kåfjord sykehjem, Ekornsvingen sykehjem/Kongleveien 35, innløste boliger i Bukta.