– Ser alvorlig på at det er avdekket i alt to lovbrudd

Tilsynsrapport for Alta videregående skole klar.

Fylkesmannen ser alvorlig på at det er avdekket to lovbrudd etter tilsyn ved Alta videregående skole.  Foto: Kita Eilertsen

nyheter

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har ført tilsyn med Finnmark fylkeskommune og Alta videregående skole. Tema for tilsynet har vært arbeidet med elevenes skolemiljø, både på skolenivå og på skoleeiernivå.