– Endelig p-plass på Storekorsnes

... og etter ferien kommer asfalt.

ENDELIG: Det har blitt flotte parkeringsforhold på Storekorsnes. Når det kommer nylagt asfalt etter ferien, blir det ekstra bra.  Foto: Magne Kveseth

nyheter

Parkeringsplassen på Storekorsnes er ferdig utvidet, men mangler asfalt.  Virksomhetsleder for kommunalteknikk i Alta kommune, Trond Einar Uglebakken, sier det skal asfalteres på den nye parkeringsplassen, men at dette neppe skjer før etter ferien. Før asfalteringen skjer skal bileiere som bruker plassen bli varslet i god tid.