Tagget i fredet område

Bekymret for felles kulturarv.

HÆRVERK: Omfattende graffiti på bergoverflaten i fredningsområdet   Foto: Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum

nyheter

Tidligere i år ble det oppdaget omfattende hærverk på flere lokaliteter innenfor fredningsområdet ved Komsa. Området er fredet for å sørge for varig vern av de mange forekomstene av kulturminner i traktene. Det har likevel vært flere tilfeller av skadeverk innenfor fredningssonen. Noen ble oppdaget i vår.