– Jeg ønsker å heve statusen og gi folk en stolthet over hva de har her

Viggo Finstad Nilsen ser for seg sykkelstier, skøytebane og små bruer inne i kjosen på Aronnes.

SER MULIGHETENE: Viggo Finstad Nilsen ser muligheter for å trekke inn i kjosene for sjelefred og rekreasjon.   Foto: Hanne Larsen

nyheter

Som en lokal David Attenborough tråkler den nylig pensjonerte forretningsmannen seg frem gjennom gjengrodd villnis nede bak industriområdet på Aronnes.