Derfor får ny kystriksvei tommelen ned fra Statens vegvesen

Statens vegvesen vil ikke bruke syv milliarder på en vei med vesentlig lengre kjøretid.

LENGRE: Den tiltenkte kystriksveien blir lengre enn veien om Sennalandet.  Foto: Statens vegvesen

nyheter

I en nyhetssak på egne hjemmesider fremgår det at Statens vegvesen ikke ser den store nytteverdien i en ny kystriksvei. Transportkomiteen ba Statens vegvesen se på muligheten for å etablere en ny kystvei, blant annet for å legge til rette for økende oljeaktivitet og ny næringsutvikling.