Skjebnetid for Jaro – Mattilsynets innsigelse truer arbeidsplasser

I neste uke avgjøres Jordfallets videre skjebne – og kanskje også JAROs.

SKJEBNETID: I slutten av uka blir det mekling knyttet til om fortsatt drift ved Jordfallet ledet av departementet. I verste fall kan JARO miste leveransen av grus og sand som er bedriftens viktigste konkurransefordel.   Foto: GODT FORNØYDE: Direktøren ved Jaro AS, Olav Jørgensen, er godt fornøyd med resultatet i 2016, som ga et kjemperesultat for eierne.

nyheter

Grus og sanduttaket i Jordfallet i Raipas leverer grus av beste kvalitet, blant annet til suksessbedriften JARO, som hadde en omsetning på 216 millioner kroner og rundt 80 årsverk i 2018.