Bygdelaget ber om utbedring av veien

Årøy bygdelag mener veien på øya er så nedslitt at kommunen må gjøre noe.

TRENGER ASFALT: Bygdelaget mener veien på Årøya er ikke god nok, men kommunen har ingen planer om asfaltering i år.  Foto: Odd Magne Haugen

nyheter

Styremedlem Oddvar Iversen skriver i et brev til kommunen at vegstandarden på Årøya er særs dårlig. Dekket er nedslitt, det er dype hjulspor og hull i veien, så bygdelaget ber om tiltak.