Loppa-politikerne vil ha befaring før de behandler betent kai-sak

Utsetter behandlingen av kaisaken i Nuvsvåg.

PROTESTERTE: Kaisaken vil neppe bli avgjort med det første, for saken blir ikke behandlet i kommunestyret nå i juni. Dermed må de tre kvinnene, Linda Nuth, Solbjørg Hansen og Monica Hansen smøre seg med tålmodighet før det blir tatt en endelig avgjørelse om hvor flytekaia skal ligge. Så lenge har Loppa kommune avtale ut året med Ørjan Olsen om å leie plass ved butikken i Nuvavåg for fortøying av flytekaia.   Foto: Magne Kveseth

nyheter

Formannskapet i Loppa behandlet ikke spørsmålet om flytting av den kommunale flytekaia i Nuvsvåg i siste møte, selv om saken var ført opp på sakskartet. Nå er saken også trukket fra behandling i kommende kommunestyre den 20. juni, fordi politikerne i formannskapet mente de ikke hadde godt nok grunnlag for å behandle den.