Kjøper rasutsatte boliger for 8,2 mill

To eneboliger i Øksfjord er bygd på rasutsatte tomter.

RASUTSATT I ØKSFJORD: To boliger i Øksfjord kjøpes ut av Loppa kommune fordi de ligger skredutsatt til. For noen år siden ble det gjort undersøkelser med sikte på å bygge skredvoller i området, der maskiner ble satt inn for å gjøre forundersøkelsene.   Foto: Magne Kveseth

nyheter

De to boligene som kommunen nå har bestemt seg for å kjøpe ut, ligger på rasutsatte eiendommer, hvor det aldri skulle ha vært bygd hus.