– Vi kan dokumentere alle våre kvalifikasjoner

Tecto stiller seg uforstående til påstander fra ledelsen i Harald Nilsen.

AVVISER PÅSTAND: Tecto og Kenneth Strifeldt avviser at de har lagt fram uriktig dokumentasjon på nøkkelpersonell i anbudskonkurranse slik det hevdes fra Harald Nilsen AS. 

nyheter

I en tidligere sak i Altaposten onsdag kom det fram påstand om at Tecto AS i anbudskonkurranse om Nye Båtsfjord skole skal gitt uriktige opplysninger om nøkkelpersonell, og dermed fått en forbedret score i anbudskonkurransen.

Etter å ha lest Altapostens sak på nett vil daglig leder og eier av Tecto AS,  Kenneth Strifeldt, gjøre det klart at bedriften har dokumentert alle kvalifikasjoner og praksis for sitt nøkkelpersonell i anbudskonkurransen knyttet til Båtsfjord skole. Strifeldt avviser også påstanden fra ledelsen i Harald Nilsen om at Tecto burde vært utelukket i prekvalifiseringsfasen.


Alta-entreprenør 21,3 mill. rimeligere, men tapte

Forskjellen var på over 20 millioner kroner, men Båtsfjord kommune gikk for det dyreste anbudet.

 

– Dette er uriktige opplysninger fra Harald Nilsen AS, sier Strifeldt som viser til at kvalifikasjonene som framkom i prekvalifiseringens første runde omhandlet bedriftens-CV og gjennomførbarhet, men ikke nøkkelpersoner.

– Allerede her ble Tecto kvalifisert videre til tilbudsfasens runde to, påpeker Tecto-sjefen og legger til:

– Når det hevdes at nøkkelpersonell i konkrete saker har fått score for å ha vært anleggsleder på store prosjekt hvor de ikke har hatt en slik rolle, må noen ha misforstått. Da vi ble forelagt påstanden om feilaktig dokumentasjon tidligere av Altaposten var dette ikke konkret, og dermed ikke kjent for Tecto AS. Vi har selvsagt ikke ha lagt inn referanse som anleggsleder på  prosjekt hvor våre ansatte ikke har hatt en slik rolle. Spesielt ikke når vedkommendes ansatt i de gjeldende prosjektene da jobbet for Harald Nilsen selv, sier Kenneth Strifeldt.


På vei inn i luksusfelle: Pris på skole økte fra 160 til 360 mill. kr

Konsulentselskapet WSP er sentral i byggingen av ny sentrumsskole i Alta, og i Båtsfjord, der prisen har doblet seg. 

 

Han er glad for at både WSP og Båtsfjord kommune har avvist påstandene fra Harald Nilsen AS, men vil forsikre seg om at det ikke får danne seg et inntrykk av at Tecto legger fram misvisende dokumentasjon på bedriftens kompetanse.

– Merkverdig at ledelsen i Harald Nilsen ikke klaget dette inn i til WSP allerede for 9 måneder siden, i september 2018, om dette ville være aktuelt for deres tilbud. Alt vårt er i i alle fall dokumenterbart på CV-en hvor vi har lagt inn av kvalifikasjoner og erfaringer til anbudet.  Dette kan vi legge fram om noen ønsker det. Hvordan WSP har tolket dette i anbudsprosessen må WSP svare på, men tross alt var det PEAB som vant konkurransen.

– Det er spesielt viktig fordi det snart kommer en ny anbudskonkurranse med skolebygg, denne gang i Alta. Med WSP som kommunens rådgiver er det viktig å få fram at Tecto har en grundig korrekt dokumentasjon på våre ansattes kvalifikasjoner, og at det ikke skal kunne reises tvil om dette, fastholder Kenneth Strifeldt.

Han peker på at  Harald Nilsen AS nå stiller Tecto i ett dårlig lys i media. Det synes han er spesielt når det er under to uker til den nye storskolen i Alta skal ut på anbud for prekvalifisering.