– Har full tillit hos Alta kommune

Politisk ledelse og rådmann tror WSP kan gjøre en god jobb for Alta kommune.

– Det er administrasjonen som styrer alle prosesser, svarer Ole Steinar Østlyngen. Rådmannen sier de har tillit til den jobben WSP skal gjøre for kommunen. 

nyheter

Til tross for situasjonen i Båtsfjord rundt realiseringen av ny storskole, med konsulentselskapet WSP som sentral rådgiver, har konsulenten tillit i samme rolle for Alta kommune. Altaposten har stilt politisk ledelse og rådmann Bjørn-Atle Hansen følgende sprørsmål:


Reagerer på at feil ikke følges opp

Selskapet WSP skal hjelpe Alta kommune med å realisere sentrumsskolen i Bossekop, men Alta-entreprenør reagerer på at feil i Båtsfjord ikke får konsekvenser.

 

– Har Alta kommune ut fra det som nå kommer fram om WSP i skolesaken i Båtsfjord, fortsatt tillit og vil bruke selskapet for sentrumsskolen?

– Er Alta kommune kjent med at det foreligger dokumentasjon fra Harald Nilsen AS på at Tecto har lagt fram dokumentasjon på nøkkelpersonell som ikke er korrekt?

– Dersom dette dokumenteres for Alta kommune, vil det få betydning for bruken av WSP? Har dere fortsatt tillit til konsulenten?

– Har kontrakten med WSP vært politisk behandlet?

– Hva er WSP betalt for å gjøre for Alta kommune, og hvor stor er kontrakten? Kan Altaposten få tilgang til kontrakten?


– WSP ingen stor rolle

Gruppeleder for Ap, Ole Steinar Østlyngen, har besvart vår henvendelse selv om han er på ferie i Spania. Han skriver dette i en epost:

«Har hørt om Båtsfjordsaken, men kjenner den ikke godt nok til å kommentere den. Her i Alta har WSP bistått oss i prosessen med valg av løsninger, men det er administrasjonen som styrer alle prosesser. Og i Alta har vi en god administrasjon når det gjelder bygging. Det siste prosjektet (brannstasjonen) ser faktisk ut til å komme bedre ut enn budsjett. Når jeg vet at de styrer prosjektet og har kontroll på tallene, stoler jeg på at tallene er ganske rett, selv om også det også er mulig å bomme litt. Framover vet jeg ikke om det er så mye behov for WSP, så om vi bør mene så mye om dem, er jeg usikker på.»

– Har full tillit

Rådmann Bjørn-Atle Hansen forteller at  Alta kommune har engasjert WSP gjennom en offentlig anskaffelse.

– De kom ut som vinnere av denne, i konkurranse med fire andre tilbydere, påpeker Hansen.

Det er prosjektavdelingen som har gjennomført konkurransen og engasjert WSP. Dette er standard prosedyre, og rådmannen peker på at politisk behandling av enkeltkjøp er ikke en del av kommunens rutine.

– Vi har full tillit til WSP og det arbeidet de gjør for oss. Kontrakten har en kostnadsramme på 1,8 millioner kroner, opplyser Bjørn-Atle Hansen – og avviser å ha noen formening om det som har skjedd i Båtsfjord. Han understreker at Alta kommune følger anskaffelsesreglementet og kontraktsstandardene.